Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
Văn bản liên quan

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Địa chỉ: 48 Hùng Vương- Phường Ia Kring - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại:  02693824380             - Email: thptchuyenhungvuong@gialai.gov.vn

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal