Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
Văn bản liên quan

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Địa chỉ: 48 Hùng Vương- Phường Ia Kring - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại:  02693824380             - Email: thptchuyenhungvuong@gialai.gov.vn

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal