Học sinh THPT chuyên Hùng Vương tham gia nhiều hoạt động hướng đến ngày hội đọc sách 21/4/2018