Khen thưởng học sinh giỏi, năm học 2018-2019

          Năm học 2018-2019, nhiều học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia.... được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Danh sách cụ thể như sau:

                                           DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐƯỢC 

                  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH

1

Lã Phương Thảo

11

Giải Ba môn Ngữ Văn

2

Nguyễn Thị Nhung

12C1

Giải Ba môn Ngữ Văn

3

Phan Anh Thư

11

Giải Ba môn Ngữ Văn

4

Nguyễn Đại Nghĩa

12C7

Giải Ba môn Địa lí

5

Lê Văn Phúc

11C7

Giải Ba môn Địa lí

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI XUẤT SẮC TRONG CUỘC THI KHKT

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH

1

Đào Thị Thùy Trang

11C2A

Nhất KHKT cấp tỉnh, Nhất KHKT QG

2

Nguyễn Bá Phong

11C5B

Nhì KHKT cấp tỉnh, Nhì KHKT QG

3

Nguyễn Lê Thanh Hoàng

11C3B

Nhì KHKT cấp tỉnh, Nhì KHKT QG

4

Trần Lê Hải

10C8

Nhất KHKT cấp tỉnh, Ba KHKT QG

5

Nguyễn Quỳnh Vy

10C8

Nhất KHKT cấp tỉnh, Ba KHKT QG

 

 

                   

              DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG 

            CÁC KỲ THI CẤP TỈNH, CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2018-2019

                                ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG NAY DER

 

STT

Họ và tên

Lớp

Tóm tắt thành tích

1

Nguyễn Thị Mai

Anh

10C4

Nhất KHKT cấp tỉnh

2

Nguyễn Nhật

Hoàng

10C4

Nhất KHKT cấp tỉnh

3

Hạ Nguyễn Thị Thảo

My

10C7

Ba KHKT cấp tỉnh,

4

Nguyễn Phan Giang

Hạ

10C7Đ

Ba KHKT cấp tỉnh

5

Nguyễn Thị Thảo

My

10C7S

Ba KHKT cấp tỉnh

6

Trần Lê

Hải

10C8

Nhất KHKT cấp tỉnh,

Ba KHKT QG

7

Nguyễn Quỳnh

Vy

10C8

Nhất KHKT cấp tỉnh,

Ba KHKT QG

8

Nguyễn Phương

Uyên

11A

Ba bảng B cấp tỉnh

9

Hoàng Long

11B

Ba bảng B cấp tỉnh

10

Lã Phương

Thảo

11C1

Nhì bảng A cấp tỉnh,

Ba HSG QG

11

Hồ Thị Mỹ

Hạnh

11C1

Ba bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

12

Trương Thị Thu

Thanh

11C1

Ba bảng A cấp tỉnh

13

Đỗ Ngọc Thảo

Nhi

11C1

Ba bảng A cấp tỉnh

14

Phan Anh

Thư

11C2A

Ba bảng A cấp tỉnh

15

Tô Nhật

Minh

11C2A

Nhất KHKT cấp tỉnh

16

Đào Thị Thùy

Trang

11C2A

Nhất KHKT cấp tỉnh,

Nhất KHKT QG

17

Phạm Trương Hải

Đoàn

11C2A

Giải KK HSGQG

18

Tăng Thị Phương

Anh

11C2B

Nhì bảng B cấp tỉnh,

Ba bảng A cấp tỉnh

19

Nguyễn Xuân

Duy

11C3A

Nhất bảng A cấp tỉnh

20

Trần Đức

Đạt

11C3A

Ba bảng A cấp tỉnh

21

Võ Thành

An

11C3A

Ba bảng B cấp tỉnh

22

Lê Đỗ Thành

Trung

11C3A

Ba bảng B cấp tỉnh

23

Lê Văn Hoàng

Phi

11C3B

Ba bảng A cấp tỉnh

24

Phạm Trung

Nguyên

11C3B

Ba bảng A cấp tỉnh

25

Nguyễn Lê Thanh

Hoàng

11C3B

Nhì bảng B cấp tỉnh, Nhì KHKT cấp tỉnh, Nhì KHKT QG

26

Nguyễn Trọng

Hoàng

11C3B

Nhì bảng B cấp tỉnh

27

Cao Văn

Hiếu

11C4

Nhất bảng A cấp tỉnh

28

Nguyễn Viết Minh

Quân

11C4

Nhì bảng A cấp tỉnh

29

Nguyễn Mai Quỳnh

Nghi

11C4

Ba bảng B cấp tỉnh

30

Hồ Hoàng Bảo

Trung

11C5B

Ba bảng A cấp tỉnh

31

Nguyễn Bá

Phong

11C5B

Nhì KHKT cấp tỉnh,

Nhì KHKT QG

32

Nguyễn Tam

Hổ

11C6

Ba bảng A cấp tỉnh

33

Nguyễn Quốc

Bảo

11C7Đ

Nhì bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

34

Lê Văn

Phúc

11C7Đ

Ba bảng A cấp tỉnh,

Ba HSG QG

35

Hoàng Nguyễn Thanh

Trúc

11C7Đ

Ba bảng A cấp tỉnh

36

Triệu Hữu

Khôi

11C7S

Nhì bảng A cấp tỉnh

37

Trần Đức

Hiếu

12A

Ba bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

38

Phan Cao

Nguyên

12A

Nhất bảng B cấp tỉnh

39

Bá Nay Kha

Nguyên

12A

HSG dân tộc Jrai

40

Nguyễn Thị

Nhung

12C1

Ba bảng A cấp tỉnh,

Ba HSG QG

41

Nguyễn Hữu Anh

Kiên

12C2A

Nhì bảng A cấp tỉnh

42

Nguyễn Trung

Quân

12C2A

Nhì bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

43

Văn Thị Như

Thùy

12C2A

Ba bảng A cấp tỉnh

44

Đinh Thị Kim

Anh

12C2A

Nhất bảng B cấp tỉnh

45

Võ Trung

Sơn

12C2A

Giải KK HSGQG

46

Đinh Rơ Lan

Thảo

12C2A

HSG dân tộc Jrai, Thủ khoa

47

Đặng Huỳnh Lâm

Thanh

12C2A

HSG dân tộc Thổ

48

Lê Nguyên

Phương

12C2B

Nhất bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

49

Nguyễn Trọng

Đạt

12C2B

Nhì bảng A cấp tỉnh

50

Nguyễn Thị Phương

Thảo

12C2B

Ba bảng B cấp tỉnh,

ba VH đọc tỉnh

51

Nguyễn Thị Thanh

Hậu

12C3A

Nhì bảng A cấp tỉnh

52

Lê Nguyễn Hữu

Quốc

12C3A

Nhì bảng A cấp tỉnh,

KK HSG QG

53

Đoàn Ngọc

Nguyên

12C3A

Ba bảng A cấp tỉnh

54

Nguyễn Hữu

Tuấn

12C3A

Ba bảng A cấp tỉnh

55

Đặng Viết

Hoàng

12C3A

Nhì bảng B cấp tỉnh

56

Trần Như

Ý

12C3A

Nhì bảng B cấp tỉnh

57

Đặng Văn Trung

Nhân

12C3A

Ba bảng B cấp tỉnh

58

Đào Vĩnh

Phúc

12C3A

HSG dân tộc Nùng

59

Trần Nguyễn Ngọc

Tân

12C3B

Nhất bảng A cấp tỉnh,

Nhất B cấp tỉnh

60

Nguyễn Quốc

Lân

12C3B

Nhì bảng A cấp tỉnh

61

Nguyễn Ngô Tiến

Anh

12C3B

Nhì bảng A cấp tỉnh

62

Đào Huy

Thiêm

12C3B

Nhì bảng B cấp tỉnh

63

Nguyễn Duy

Hiếu

12C3B

Nhì bảng B cấp tỉnh

64

Lê Minh

Huy

12C3B

Ba bảng B cấp tỉnh

65

Nguyễn Phương

Nguyên

12C3B

Ba bảng B cấp tỉnh

66

Nguyễn Thị Hồng

Thúy

12C3B

Ba bảng B cấp tỉnh

67

Nguyễn Thị Thu

Uyên

12C3B

Ba bảng B cấp tỉnh

68

Trần Thị Thu

Hằng

12C4

Ba bảng A cấp tỉnh

69

Nguyễn Cao Nguyệt

12C5A

Nhì bảng B cấp tỉnh

70

Trần Khánh

Hòa

12C5A

Ba bảng B cấp tỉnh

71

Nguyễn Bình

Minh

12C5A

Ba bảng B cấp tỉnh

72

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

12C5B

Nhì bảng A cấp tỉnh

73

Trịnh Quang

Minh

12C5B

Ba bảng B cấp tỉnh

74

Quãng Võ Thanh

Thuận

12C6

Ba bảng A cấp tỉnh

75

Nguyễn Đại

Nghĩa

12C7Đ

Nhì bảng A cấp tỉnh,

Ba HSG QG

76

Nguyễn Nguyệt

Nga

12C7Đ

Ba bảng A cấp tỉnh

77

Châu Bích

Thảo

12C7S

Ba bảng A cấp tỉnh

78

Phạm Thị Thanh

12C8

Ba bảng B cấp tỉnh

79

Phạm Trần Tuấn

Anh

10C3A

Giải KK UPU

80

Trịnh Thái Thùy

Dung

10C1

Giải cây bút triển vọng UPU

 

       Chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Hi vọng rằng các em sẽ phấn đấu đạt được thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 168
Hôm qua : 322
Tháng 05 : 10.927
Năm 2020 : 55.443