TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII.

 Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, giáo viên trong nhà trường 

        Thực hiện Kế hoạch Sô 8-KH/CB về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Chi Bộ ; trong hai ngày 8 và 9/1/2018, trường THPT chuyên Hùng Vương đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị học tập và quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII cho Toàn thể Cán bộ, Giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          Chịu trách nhiệm hướng dẫn học tập và thực hiện nghị quyết TW6 khóa XII lần này thầy Nguyễn Minh Sơn ( Phó Bí thư Chi bộ- Phó hiệu trưởng) quán triệt Nghị quyết 18-NQ/TW: Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trịNghị quyết 19-NQ/TW:  Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Cô Lê Thị Thu ( Chi Ủy viên- Phó Hiệu trưởng) báo cáo Nghị quyết 20-NQ/TW: Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới.

          Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, giáo viên trong nhà trường nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các nghị quyết đến cán bộ, giáo viên và các đoàn thể trong nhà trường.

          Kết thúc đợt học tập, toàn thể giáo viên trường THPT chuyên Hùng Vương cũng đã viết bài thu hoạch thể hiện tinh thần nhận thức sâu sắc Nghị quyết TW6 khóa XII và quyết tâm thực hiện thắng lợi, hiệu quả những nội dung cơ bản mà Nghị quyết TW6 khóa XII nêu ra.

 

Tin, bài: Hoàng Văn Nghị

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 95
Hôm qua : 224
Tháng 12 : 1.362
Năm 2021 : 241.189

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Địa chỉ: 48 Hùng Vương- Phường Ia Kring - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại:  02693824380             - Email: thptchuyenhungvuong@gialai.gov.vn

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal