DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI ỦY

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Đ/C Lê Ngọc Lộc

Bí thư

2.

Đ/C Nguyễn Minh Sơn

Phó bí thư

3.

Đ/C Lê Thị Thu

Chi ủy viên

4

Đ/C Trương Quang Hà

Chi ủy viên

5.

Đ/C Nguyễn Ngọc Sang

Chi ủy viên

 

 

DANH SÁCH CHI BỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Ngọc Lộc

Bí thư

2

Nguyễn Minh Sơn

P.Bí thư

3

Đinh Tùng Sơn

Đảng viên

4

Nguyễn Thị Minh Huyền

Đảng viên

5

Phan Hồ Nghĩa

Đảng viên

6

Lê Thị Thu

Chi ủy viên

7

Phạm Thị Tâm

Đảng viên

8

Trương Thị Lệ Hằng

Đảng viên

9

Trương Quang Hà

Chi ủy viên

10

Nguyễn Văn Bảy

Đảng viên

11

Bùi Thị Lệ Mỹ Lệ

Đảng viên

12

Bùi Thị Kim Phước

Đảng viên

13

Chu Thị Ngọc Trâm

Đảng viên

14

Huỳnh Công Tráng

Đảng viên

15

Lê Hoài Thư

Đảng viên

16

Nguyễn Thị Hương

Đảng viên

17

Lê Hồng Dương

Đảng viên

18

Nguyễn Thị Thanh

Đảng viên

19

ĐinhVăn Kiệm

Đảng viên

20

Hà Thị Hoài Phương

Đảng viên

21

Nguyễn Thành Trà

Đảng viên

22

Bùi Tấn Thanh

Đảng viên

23

Tạ Mạnh Hà

Đảng viên

24

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Đảng viên

25

Đường Thị Anh Thư

Đảng viên

26

Trần Thị Nguyệt

Đảng viên

27

Đàm Thế Hiển

Đảng viên

28

Trần Thu Hằng

Đảng viên

29

Nguyễn Ngọc Sang

Chi ủy viên

30

Nguyễn Minh Dũng

Đảng viên

31

Võ Văn Tú

Đảng viên

32

Lê Tây Nguyên

Đảng viên

33

Lê Thị Nhung

Đảng viên

34

Nguyễn Thị Kim Thoa

Đảng viên

35

Trần Thị Thuyên

Đảng viên